Det finns stunder i livet där ekonomin inte riktigt går ihop vilket kan leda till att man behöver ta ett lån. När ekonomin inte fungerar så är det viktigt att man ser över sina utgifter så att